Løypeavgift 2016

Jølster Løypelag sender årleg ut frivillig løypeavgift på kr 500.- * til alle innbyggarane i Jølster kommune. Dette er ein av brukarane sin måte å støtte driftinga av løypenettet på.
Ønskjer du å bidra og ikkje har fått giro kan du sjå/laste ned giro på denne sida i bunn. Vi har også skilt ved inngangane av løypene med betalingsinformasjon.

 

*Løypeavgift sats vert årleg fastsatt

Giro for 2016 vil kome….